Termeni și Condiții

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor, mărcile şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea Grupului Cris-Tim sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept. Nu este permisă reproducerea niciunei părţi a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câştig comercial şi nici nu se permite modificarea sau încorporarea să în orice alte lucrări, publicaţii sau website-uri. Mărcile, logo-urile, caracterele şi alte mărci de serviciu (denumite, colectiv, „Mărci”) ce apar pe acest website aparţin Grupului Cris-Tim. Este interzisă folosirea/folosirea defectuoasă a Mărcilor ce apar pe acest website, sau în orice alt context pe acest website, cu excepţia celor prevăzute în acest document. Grupul Cris-Tim îşi va exercită în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

Garanţii şi termeni

Acest website va este oferit „aşa cum este” şi „aşa cum este pus la dispoziţie”. Ne rezervăm dreptul de a restricţiona, suspendă sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website sau la orice secţiune sau parte a acestuia. Termenii „Cris-Tim”, „Grupul Cris-Tim”, „noi”, „a/al/ai/ale noastră/nostru/noştri/noastre” şi brandurile/mărcile care apar pe acest site se referă la Grupul Cris-Tim şi la oricare dintre companiile afiliate acestuia, după cum o cere contextul. „Voi/Dumneavoastră” se referă la orice persoană care accesează şi/sau foloseşte acest website.

Acurateţea şi actualitatea informaţiei

Deşi depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acurateţea şi integralitatea informaţiei de pe acest website, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informaţiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteţi de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului şi informaţiilor de pe acest website.

Transmitere

Orice comunicare sau material fără caracter personal transmise acestui website prin poştă electronică sau în alt mod, incluzând aici orice informaţii, întrebări, comentarii, sugestii sau alte informaţii similare vor fi tratate că informaţii neconfidentiale şi nebrevetate. Tot ceea ce transmiteţi sau expediaţi devine proprietatea Grupului Cris-Tim şi poate fi folosit în orice scop, incluzând, dar fără a se limita la reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare sau expediere prin poştă.
În plus, Grupul Cris-Tim este liber să utilizeze în orice scop (incluzând, dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea şi marketingul produselor) orice idee, lucrare de artă, invenţie, proiect de dezvoltare, sugestie sau concept conţinute în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui website. Nici o astfel de utilizare nu implică vreo compensaţie pentru terţii care au transmis informaţia. Prin transmiterea acestor informaţii garantaţi totodată că sunteţi proprietarul materialului/conţinutului transmis, că acest material/conţinut nu este calomnios şi că folosirea să de către Grupul Cris-Tim nu încalcă drepturile nici unei terţe părţi şi nici o altă lege în vigoare. Grupul Cris-Tim nu are nici o obligaţie de a folosi informaţia primită.

Responsabilitate legală

Grupul Cris-Tim şi /sau orice alte părţi implicate în crearea, execuţia sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nici o responsabilitate legală sau de alt tip pentru nici un fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilităţi directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezultă că urmare a accesării, utilizării, incapacităţii de utilizare, a schimbării conţinutului acestui website, sau că urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt website printr-un link de pe acest website sau, în măsură permisă de legislaţia aplicabilă, că urmare a acţiunilor pe care le întreprindem sau nu în urmă oricărui mesaj de poştă electronică trimis de dumneavoastră.

Grupul Cris-Tim şi/sau orice alte părţi implicate în crearea, execuţia sau prezentarea acestui website nu vor avea nici o responsabilitate de menţinere a materialelor şi serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legătură cu acestea. Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fără aviz prealabil.

Mai mult, Grupul Cris-Tim nu va avea nici o responsabilitate legală sau de altă natură pentru nici o pierdere suferită din cauza virusurilor ce va pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru că aţi folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website. Dacă decideţi să descărcaţi vreun material de pe acest website, o faceţi pe propriul dumneavoastră risc. În limita maximă prevăzută de legislaţia aplicabilă, renunţaţi în mod expres la orice pretenţie faţă de Grupul Cris-Tim sau faţă de reprezentanţii săi, directorii, angajaţii, furnizorii sau programatorii săi, pretenţii ce ar putea rezultă în urmă folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui website.